Donatie

Stichting TOVI is gestart met een donatieactie voor het aanbieden van betaalbare en gratis bijlessen aan kinderen wiens ouders het minder breed hebben. Op deze manier willen we met uw hulp een brug slaan tussen arme en rijke gezinnen, oftewel we willen kansenongelijkheid tegengaan. Daarnaast wordt het ingezamelde geld van de donatieactie ook gebruikt om educatieve materialen te kunnen ontwikkelen.

U kunt uw donatie overmaken naar IBAN: NL26 INGB 0009 5164 16

Ten name van Stichting TOVI met als omschrijving/betalingskenmerk: Toegankelijk Onderwijs Voor Iedereen 2022.

Ook ondersteunen wij het direct doneren met Mollie. Vul hiervoor het onderstaande formulier in.

Bedrag