Over ons

Wij vinden het belangrijk dat bijles voor iedereen toegankelijk moet zijn, zodat er geen kansenongelijkheid ontstaat. Wij hebben daarom een stichting zonder winstoogmerk opgericht. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod van betaalbare begeleiding in het onderwijs bij elkaar wordt gebracht.  

Het bestuur

Gerben

Gerben Schreur

                             Voorzitter

Img 8825 14 08 2021 17 20 07

Kyara Macnack

                             Secretaris/Penningmeester

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting TOVI en wij staan voor Toegankelijk Onderwijs Voor Iedereen. Ons doel is om iedere leerling in Nederland toegang te geven tot extra ondersteuning in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Op deze manier streven wij naar kansengelijkheid voor elk kind. Onze kwaliteit houden we hoog, maar onze tarieven houden we laag. Dit kunnen wij realiseren dankzij onze sponsoren, donaties en samenwerkingen met fondsen.

Het doel van Stichting TOVI is het toegankelijk maken van ondersteunend onderwijs voor iedereen, zodat kansenongelijkheid wordt aangepakt. Daarnaast zorgen we voor een efficiënte afhandeling van aanvragen op een grote schaal.

Visie 
Stichting TOVI streeft naar het toegankelijk maken van ondersteunend onderwijs. Dit doen wij door het aanbieden van bijles en het ontwikkelen van educatieve materialen, die bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind. De doelgroep bestaat uit leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs. Stichting TOVI heeft als visie dat ieder kind moet kunnen worden opgeleid met dezelfde gelijkheid aan kansen. 

Missie 
Het nastreven van kansengelijkheid door het aanbieden van betaalbare onderwijsbegeleiding voor iedereen. Het streven naar persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen en/of wilt u meer informatie over Stichting TOVI? Stuur een mail naar info@stichtingtovi.nl. Wij helpen u graag.