Stichting TOVI is een jonge en ambitieuze stichting die het doel heeft om leerlingen dezelfde kansen te bieden in hun persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijke stap hierin is het betaalbaar maken van bijles, huiswerkbegeleiding en andere begeleiding. Dit doen wij in samenwerking met instituten, bedrijven en scholen.  

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat bijles voor iedereen toegankelijk moet zijn, zodat er geen kansenongelijkheid ontstaat. Wij hebben daarom een stichting zonder winstoogmerk opgericht. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod van betaalbare begeleiding in het onderwijs bij elkaar wordt gebracht.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting TOVI, wat staat voor toegankelijk onderwijs voor iedereen. Ons doel is om iedere leerling te helpen bij extra ondersteuning in het onderwijs. We houden de tarieven laag. Dit doen wij door sponsoren en donaties aan te trekken.

Het doel van Stichting TOVI is het toegankelijk maken van ondersteunend onderwijs voor iedereen, zodat kansenongelijkheid wordt aangepakt. Daarnaast zorgen we voor een efficiënte afhandeling van aanvragen op een grote schaal.

Missie

Het nastreven van kansengelijkheid door het aanbieden van betaalbare onderwijsbegeleiding voor iedereen. Het streven naar persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.

Visie

Wij vinden dat alle leerlingen in hun ontwikkeling dezelfde kansen moeten krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling moet gewaarborgd worden door de maatschappij die in dit proces om hen heen staat. Ons doel is om alle leerlingen de betaalbare ondersteuning te bieden die bij hen past. Hierdoor kunnen we leerlingen opleiden met een gelijkheid van kansen. Deze leerlingen zijn namelijk de toekomst van onze samenleving!

Meer informatie

Heeft u nog vragen en/of wilt u meer informatie over Stichting TOVI ontvangen? Stuur een mail naar info@stichtingtovi.nl. Wij helpen u graag!


Dit klopt niet toch?

Volgensmij ook niet van toepassing

het klopt wel enigszins, maar het is beter om dit te herschrijven.

Bieden we losse lessen aan? Of alleen pakketen?

Dit hoort niet bij “over ons”

inderdaad. Op de homepage denk ik

Voorstel opbouw

mee eens: zie hieronder

vanaf hier nieuwe page opzet voor over ons